Woman praying with rosary beads

Uskonnon näkyminen sisustuksessa

  Uskonto ei välttämättä näy ihmisestä millään tavoin päälle, mutta moni tahtoo ilmentää hengellisyyttään esimerkiksi pukeutumis- tai sisustusvalinnoillaan. Millä kaikilla tavoilla asujan uskonno...