pexels-roxanne-shewchuk-2184504.jpg

Millainen oli muinaisten egyptiläisten usko kuolemanjälkeiseen elämään?

Usko ja uskonto vaikuttavat siihen, mitä ajattelemme kuolemanjälkeisestä elämästä. Muinaisessa Egyptissä valmistautuminen kuolemanjälkeiseen elämään oli erityisen tärkeä tehtävä, josta esimerkiksi muumiot kertovat meille omaa tarinaansa vielä nykypäivänäkin. Millainen muinaisten egyptiläisten usko kuolemanjälkeiseen elämään sitten oli, mitä he uskoivat ihmiselle tapahtuvan kuoleman jälkeen ja kuinka he valmistautuivat tuonpuoleiseen elämään jo tämänpuoleisen elämän aikana? Lue tämä mielenkiintoinen aiheeseen paneutuva artikkelimme ja tutustu muinaisten egyptiläisten mielenkiintoisiin uskomuksiin!

Hautajaisjärjestelyt muinaisessa Egyptissä

Muinaisten egyptiläisten uskonnossa kuolemalla ja kuolemanjälkeisellä elämällä oli keskeinen rooli. Hautajaisjärjestelyiden avulla pyrittiin varmistamaan, että matka kuoleman jälkeiseen tuonpuoleiseen sujuisi turvallisesti ja olisi menestyksekäs. Muinaiset egyptiläiset uskoivat, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen tuonpuoleisessa tavalliseen tapaan, mutta entistä vauraampana.

Ylimykset muumioitiin muinaisessa Egyptissä. Muumioimisella pyrittiin varmistamaan ruumiin säilyminen ehjänä kuolemanjälkeiseen elämään. Merkittävät henkilöt saivat myös näyttävät haudat, joiden rakentamiseen ja varustamiseen käytettiin runsain mitoin resursseja. Haudat myös täytettiin arvokkailla ja upeilla tavaroilla, joista ainakin osaa vainajan ajateltiin tarvitsevan kuolemanjälkeisessä elämässään. Mukaan matkalle saatettiin laittaa jopa kolikoita, joilla voitiin maksaa Kharonille, Manalan lautturille, sielun kuljettamisesta.

Jossakin vaiheessa faaraoiden hautaholveiksi rakennettiin jopa korkeita ja näyttäviä pyramideja, joiden seinät täyttyivät pian kirjoituksista, jotka opastivat vainajaa tuonpuoleisessa elämässä. Oppaanaan kuolleilla oli vaikealla matkalla Kuolleiden kirja, jossa kerrotaan esimerkiksi siitä, kuinka ihmisen sydän punnitaan ja hänen kohtalostaan päätetään Osiriksen läsnäollessa.

Joistakin ihmisistä, kuten faaraoista, tuli kuoleman jälkeen jumaluuksia. Yksi jumaluudeksi nostettu henkilö oli suurvisiirinä toiminut Imhotep.

Mitä muinaiset egyptiläiset ajattelivat sielusta?

Muinaiset egyptiläiset uskoivat sieluun – tai itse asiassa kolmeen sieluun, jotka olivat akh, ba ja ka. He uskoivat, että nämä sielut olivat sekä jumalilla että egyptiläisillä itsellään. Ka:ta pidettiin ihmisen elintärkeänä olemuksena. Ka myös siirtyi sukupolvesta toiseen. Ba:ta pidettiin sieluna, joka antoi ihmiselle liikkumavapauden, minkä lisäksi se antoi vapauden ottaa itselleen eri hahmoja. Tämä vapaus koski etenkin seuraavaa maailmaa. Akh viittasi ihmisen muuntuneeseen hahmoon tulevassa maailmassa. Henkilön menehdyttyä koettiin tärkeänä muistaa sekä suojella menehtyneen henkilön nimeä.

AM.jpg

Buddhalaisuus – suuri elämänfilosofia vai uskonto?

Oletko milloinkaan miettinyt, mitä buddhalaisuus oikein tarkoittaa? Onko se jännittävä idän uskonto vai suuri elämänfilosofia, jota noudattaa noin 490 miljoonaa buddhalaista ympäri maailman? Buddhalaisuus mielletään usein filosofiaksi, sillä buddhalaisuuteen ei kuulu vastaavia oppirakennelmia, joita uskonnoissa on ympäri maailman. Buddhalaisuus ei myöskään koskaan kehota seuraajiaan yhden jumalan tai useimpien jumalien palvontaan.

Buddhalaisuus perustuu ajatukseen tavallisen ihmisen polusta kohti suurta, henkilökohtaista valaistumista. Tiesitkö, että buddhalaisuuteen voi liittyä kuka vain ilman erityisiä vaatimuksia – esimerkiksi iällä, pukeutumisella, pituudella, painolla tai kenkien värillä ei ole mitään väliä. Jokainen ihminen voi siis omien ponnistelujensa avulla muuttaa oman elämänsä paremmaksi elää. Kultainen keskitie on tie, jota kannattaa kulkea ja ymmärtää myös se, että elämässä ei aina selviä ilman kärsimystä.

Buddhalaisuuden synty

Buddhalaisuus syntyi 450-luvulla eaa Magadhassa, eli nykyisessä Intiassa. Buddhalaisuuden perustajana pidetään prinssi Siddhartha Gautamaa, joka valaistui ja luopui maallisista rikkauksistaan. Valaistumisensa jälkeen hän korosti, ettei ole profeetta tai jumala, vaan aivan tavallinen ihminen. Buddha-patsaan sanotaan esittävän buddhalaisuuden perustajaa Siddhartha Gautamaa eri ikäisenä ja elämään kuuluvissa erilaisissa tilanteissa.

Pohdinta ja kriittinen ajattelu

Buddhalaisuuteen kuuluu neljä tärkeää totuutta, joista kärsimys on ensimmäinen totuus. Kärsimyksen syynä on aina valtava janoaminen elämää ja elämään kuuluvia asioita. Tiedon janoamisen vastapainona on aina toinen totuus, eli tietämättömyys. Tietämättömyydestä pääsee eroon etsimällä tietoa ja valaistumalla, joka tarkoittaa kolmatta totuutta. Neljäntenä totuutena tulee jalo, kahdeksanosainen polku. Kriittistä ajattelua tarvitaan buddhalaisuudessa tosiasioiden, havaintojen ja todisteiden muodostamiseksi.

Mikä on kuuluisa kahdeksanosainen polku?

Buddhalaisuuden perusopetuksiin kuuluu Āryo ‘ṣṭāṅgo mārgaḥ, eli jalo kahdeksanosainen polku, joka tarjoaa tien elämään vailla kärsimyksiä. Kyseinen tärkeä polku sisältää sekä rentouttavia meditaatio-ohjeita että viisaita hyvään ja tiukkaan moraaliin kuuluvia ohjeita.

Nykyajan buddhalainen voi olla vaikkapa kotoisan lemmikin, kuten kissan tai koiran omistaja. Buddhalaiset pyhät kirjoitukset, eli sutrat kehottavat välttämään tuntevien olentojen, kuten eläinten syömistä. Eläimiä hemmotellaan ja niille tarjotaan parhaita herkkuja, joita nykyään kenen tahansa on helppo hankkia netin kautta Zoo.fi -nimisestä verkkokaupasta. Buddhalaisuuteen kuuluu hyvä moraali, hyvät käytöstavat, siisteys ja puhtaus. Kaikki, myös lemmikin tavarat, ovat hyvässä järjestyksessä.

Omille rakkaille lemmikeille, kuten koiralle, on netin Zoo.fi -verkkokaupassa tarjolla tuotteita moneen makuun: koiran kuivaruokaa, lemmikin peti, törmäyssuojattu häkki koiralle, joka kulkee usein ajoneuvossa omistajan matkassa tai vaikkapa kynsileikkuri kissoille ja koirille. Kaupasta löytyy myös heijastavia kaulapantoja, kissanhiekkaa, ruokakippoja ja koiralle vedenpitävät haalarit. Ei siis muuta kuin valitsemaan omalle lemmikille kaikkea hyvää laadukkaasta ja edullisesta Zoo.fi -verkkokaupasta. Tuotteet saat ilman toimituskuluja muutamassa arkipäivässä kotiin – kätevää, eikö totta?

Buddhalaisuuden tärkein opetus

Buddhalaisuutta korostavia tärkeitä opetuksia on paljoin. Tärkein opetus on se, että elämä voi olla joskus epätyydyttävää eikä aina onnea tuottavaa. Filosofian keskeisin päämäärä valaistuminen tarkoittaa nirvanaa, joka yksinkertaisesti merkitsee kärsimysten täydellistä loppua. Nirvanaan voi päästä kehittämällä itse kolmeen pääosaan jakautuvaa kahdeksanosaista polkua. Valaistumiseen johtava polku jakaantuu kolmeen tärkeään pääosaan: sekä hyveeseen että keskittymisen ja viisauden jatkuvaan kehittämiseen. Käytännössä siis buddhalainen ei halua takertua ympärillään olevaan maailmaan, vaan pyrkii hengellisyyteen.

Buddhan symboliset asennot

Buddhalaisuuden symbolisia asentoja on yhteensä neljä. Asennot tunnetaan nimellä asana, joka tarkoittaa joko kävelevää, makaavaa, istuvaa tai seisovaa buddhaa. Buddhan päässä on kaikkien buddhalaisten mielestä tärkeä symbolisen viisauden osoitus, eli “kohouma”. Buddhalaisuus on yksi filosofia tai uskonto maailman muiden tärkeiden oppien joukossa, johon on kaikkien hyvä omalla ajallaan tutustua.

pexels-rodnae-productions-6841683.jpg

Lavendla Hautaustoimisto Turku soveltuu ensikertalaiselle

Kun läheinen kuolee, on oma olo yleensä sumuinen, eikä ajatus kulje kunnolla. Tilanne on haastava, sillä läheisille jää monta hoidettavaa asiaa omaisen kuoleman jälkeen, vaikka oma vointi voi olla sellainen, että pienimpienkin asioiden hoitaminen voi tuntua suurelta haasteelta. Kokenut hautaustoimisto onkin tällaisessa tilanteessa surevan omaisen tuki ja turva. Turussa tällainen vaihtoehto on Lavendla Hautaustoimisto Turku, joka pitkän kokemuksensa ansiosta soveltuu myös sellaiselle ensikertalaiselle, joka on järjestämässä ensimmäistä kertaa läheisensä hautajaisia. Kuoleman edessä meistä jokainen on ensikertalainen, sillä jokainen meistä kuolee vain kerran.

Lavendlan tausta

Lavendla on perustettu vuonna 2014 ja sen tarkoitus on tehdä vaikeasta tilanteessa, eli hautajaisista, edes hieman helpommin kestettävissä oleva tilaisuus. Vaikeuden helpottaminen on Lavendlan perusperiaate ja tavoite. Turun lisäksi Lavendla toimii myös muualla Suomessa tarjoten apua ja neuvoja. Kun alan ammattilainen on tukemassa surevaa omaista käytännön asioiden hoidossa, voi omainen keskittyä rauhassa jäähyväisten jättämiseen.

Lavendla kuvaa itseään uuden aikakauden hautaustoimistoksi, joka tarjoaa neuvoja asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Omina vahvuuksinaan Lavendla mainitsee avoimuuden ja tarkkakuuloisuuden sekä sen, että ammattilaiset ovat Lavendlassa aina lähellä asiakasta sekä hänen saatavillaan. Lavendla pyrkii luomaan asiakkailleen kauniita muistoja, joita hän voi kantaa mukanaan surutyön erilaisissa vaiheissa.

Miksi Lavendla?

Kun halutaan löytää mahdollisimman monipuolisesti palveleva hautaustoimisto turku, on Lavendla hyvä vaihtoehto. Se tarjoaa täyden hautauspalvelun Turussa sekä sen lähialueilla ja auttaa surevaa selviytymään hautajaisten järjestämisestä suuresta surusta huolimatta. Lavendla kertookin tarjoavansa apuaan juuri silloin, kun heidän asiakkaansa sitä kaipaavat kaikista kipeimmin.

Lavendlan tarjoamat hautauspalvelut ovat korkealuokkaisia, minkä lisäksi Lavendla tarjoaa neuvontaa hautajaisten suunnittelua ja järjestelyä silmällä pitäen. Lisäksi Lavendla neuvoo myös läheisen kuolemaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä, kuten perunkirjoituksen ja testamentin laatimisessa sekä perintölakiin liittyvissä kysymyksissä. Lavendla kertookin sydämen asiakseen asiakkaidensa taakan helpottamisen siinä vaiheessa, kun tämän on aika hyvästellä itselleen läheinen ihminen. Tässä erityisen raskaassa ja herkässä kokemuksessa on helpottavaa tietää, että apua ja tukea on saatavilla.

Kuinka palvelu toimii?

Lavendla tarjoaa asiakkaidensa käyttöön henkilökohtaisen hautajaisneuvojan. Hautajaisneuvoja tulee tapaamaan asiakasta vaikka tämän omaan kotiin. Tapaaminen on mahdollista järjestää myös Lavendlan tapaamispaikassa tai muussa asiakkaan valitsemassa kohteessa. Jos asiakkaan on helpointa hoitaa tapaaminen etäyhteyksin, myös tämä onnistuu. Lavendla pyrkii aina toimimaan asiakkaansa toiveiden sekä hänen elämäntilanteensa mukaisesti, jotta hautajaisten järjestäminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppo kokemus. Lavendla onkin saanut asiakkailtaan palautetta siitä, että sen vastaanotto on mukava ja turvallinen ja että toiminta on ammattimaista palvelun alusta loppuun saakka.

Lavendlan tavoitteena on asiakkaidensa olon helpottaminen suruaikana. Tämän vuoksi Lavendla on mahdollisimman helposti tavoitettavissa ja asiakas saa itse päättää, haluaako tavata Lavendlan ammattilaisen verkossa, puhelimitse vai kasvokkain. Lavendlaan on helppo ottaa yhteyttä joko soittamalla tai lähettämällä Lavendlalle yhteystiedot, minkä jälkeen Lavendla yhdistää asiakkaan suoraan neuvojansa juttusille ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä vahvistaakseen ensitapaamisen ajankohdan sekä tapaamispaikan. Halutessaan asiakas voi jopa valita toivomansa henkilökohtaisen Lavendlan hautajaisneuvojan. Näin herkässä tilanteessa on tärkeää tuntea, että joku välittää ja huolehtii rinnalla kulkien.

Mitä mieltä asiakkaat ovat?

Asiakkaat ovat olleet Lavendlan palveluihin ilmeisen tyytyväisiä, sillä Lavendla on saanut Trustpilotissa asiakkailtaan yleisarvosanan 4,7 / 5 lähes 3 400 arvostelun perusteella. Tämä on loistava arvosana, kun otetaan huomioon, kuinka vaikeiden asioiden äärellä Lavendla toimii. Rinnalla kulkemiselle ja asiakkaan ymmärtävälle kohtaamiselle on tällaisessa tilanteessa ilmeistä tarvetta!

pexels-photo-730647.jpeg

Matkusta pääsiäisen viettoon ulkomaille lainarahalla

Pääsiäisen vietto on Suomessa tärkeä juhla, mutta monissa maailman maissa – erityisesti uskonnollisissa maissa, kuten Italiassa, Espanjassa, Kreikassa ja Latinalaisessa Amerikassa – pääsiäistä juhlitaan pitkään ja hartaasti. Pyhäpäivien aikana kadut täyttyvät juhlivista ihmisistä, kulkueista ja tapahtumista, ja tämän mittasuhteen juhlapäivät houkuttelevat vuosittain myös lukuisia turisteja ympäri maailmaa seuraamaan ja osallistumaan pääsiäisviikon aktiviteetteihin.

Pääsiäisviikon viettäminen ulkomailla voi olla ikimuistoinen hetki, mutta se edellyttää myös rahallista investointia, eli tässä tapauksessa pääsiäisen viettoon tulisi valmistautua muun muassa majoitusten ja lentojen varaamisella. Lisäksi paikan päällä tulee tietysti kustantaa omat syömiset ja juomiset, matkamuistojen shoppailut, mahdolliset sisäänpääsyt erilaisiin tapahtumiin sekä tarvittavat vakuutukset ja rokotukset, ja erityisesti korona-aikana muut vaadittavat viranomaisasiakirjat, kuten negatiiviset koronatestit. Kokonaisuudessaan viikon pääsiäisen vietto ulkomailla voi kustantaa koko perheelle useita tuhansia euroja.

Lainaa ulkomaan matkaa varten

Yksi keino rahoittaa ikimuistoisen pääsiäisviikon viettäminen ulkomailla on lainaraha. Vakuudeton kulutusluotto on tässä tapauksessa todennäköisesti nopein ja helpoin keino hakea lainaa matkakulujen kustantamiseen, sillä vakuudettoman lainan saamista varten pankille ei tarvitse esittää erillisiä vakuuksia tai takaajaa. Tästä syystä vakuudetonta kulutusluottoa on mahdollista hakea kokonaan verkossa ja parhaimmillaan lainarahat voidaan maksaa tilille jopa saman vuorokauden sisällä lainahakemuksen täyttämisestä.

Jos tarvitset esimerkiksi 20000 lainaa, on tärkeää miettiä tarkkaan, mistä lainaa haetaan. Tänä päivänä monet pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat vakuudetonta lainaa eri tarpeisiin, mutta eri luotonmyöntäjien välillä voi esiintyä suuriakin eroja, kun puhutaan lainan koroista ja kuluista. Haettaessa esimerkiksi lainaa 20000 euron edestä, jo yhden prosentin heitto lainan korkokuluissa voi merkitä käytännössä jopa satoja euroja, joten eri lainatarjouksia olisi syytä verrata huolellisesti toisiinsa.

Haitpa sitten lainaa 20000 euron edestä tai tätä vähemmän, lainojen kilpailutus kannattaa suorittaa aina ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Lainojen kilpailutus voi kuulostaa työläältä tehtävältä, mutta itse asiassa siihen menee tänä päivänä parhaimmillaan vain muutama minuutti!

Kilpailuta lainat Rahalaitoksen kautta

Lainojen kilpailutus onnistuu todennäköisesti helpoiten Rahalaitoksen kautta. Rahalaitos on yksi Suomen tunnetuimmista lainojen kilpailutuspalveluista, joka tekee yhteistyötä kymmenien eri pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. Tästä syystä lainojen kilpailutus kannattaa suorittaa Rahalaitoksen kautta, sillä tällöin saat varmuudella useita lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

Lainojen kilpailutus on todistetusti tehokas keino säästää lainan korkokuluissa, sillä kilpailutuspalvelu kilpailuttaa puolestasi lainatarjoukset lainan todellisten kustannusten pohjalta. Monet pankit ja rahoituslaitokset mainostavat usein pelkästään lainan nimelliskorkoa, minkä monet taas sekoittavat todelliseen vuosikorkoon. Lainan nimelliskorko ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia lainakuluja, kun taas todellinen vuosikorko pitää sisällään kaikki lainakustannukset.

Kun vertaat lainatarjouksia todellisen vuosikustannuksen perusteella, selvität todenmukaisesti, mikä laina on aidosti kaikkein edullisin. Esimerkiksi lainan avausmaksu voi olla luotonmyöntäjästä riippuen jopa 100–200 euroa, joten huolellisen vertailun ansiosta voit löytää luotonmyöntäjän, joka veloittaa uuden lainan avaamisesta huomattavasti vähemmän. Lisäksi lainaan liittyy muita juoksevia kuluja, kuten tilinhoitokulut, jotka veloitetaan usein kuukausittain. Vertailun avulla löydät myös mitä todennäköisimmin lainallesi edullisemman nimelliskoron. Tästä syystä voit säästää lainojen kilpailutuksen avulla helposti jopa satoja euroja.

Lainojen kilpailutus on ilmaista, eikä sido sinua ottamaan lainaa. Voit siis selvittää kilpailutuksen avulla sen, millaisella korolla luotonmyöntäjät ovat valmiita tarjoamaan sinulle lainaa ja päättämään vasta myöhemmin, tarvitsetko lainaa tulevaa ulkomaan pääsiäislomaa vai et. Lainatarjoukset ovat voimassa normaalisti useiden viikkojen ajan, joten sinulla on riittävästi aikaa pohtia eri rahoitusvaihtoehtoja ja tehdä päätös lainan ottamisesta vasta sitten, kun olet siitä varma.

easter-1524297-1279x1705.jpg

Suomalaisia Pääsiäiskäytäntöjä

Suomessa on vietetty Pääsiäistä siitä alkaen, kun Mikael Agricola toi kristinuskon Suomeen 1500 -luvulla. Hän oli uskonpuhdistaja ja Turun piispa. Hän oli opiskellut teologiaa Wittenbergin yliopistossa 1530-luvulla ja tutustunut muun muassa Philip Melanchtonin sekä Martti Lutherin ajatuksiin. Suomessa ennen uskonpuhdistuksen saapumista olivat vaikuttaneet kalevalainen kansanusko, roomalaiskatolinen ja ortodoksinen uskonto. Erityisesti kevään juhlien viettoon sekoittui monia kansanuskon tapoja, uskomuksia ja myyttejä. Millaiseksi on muuttunut nykyaikainen Pääsiäinen 2019 uskomusten suhteen, ja sitä tarkastellaan tässä artikkelissa.

Miksi vietetään hiljaista viikkoa

Hiljainen viikko alkaa Palmusunnuntaina. Silloin voi käydä kirkossa kuuntelemassa Pääsiäisen sanomaa. Vuonna 2019 ja aikaisemminkin on päiväkodeissa, kerhoissa ja koulujen ala-asteiden kuvaamataidon tunneilla askarreltu virpomavitsoja. Alunperin virpomavitsoja tehtiin, koska niillä oli kristillinen merkitys erityisesti ortodoksikirkon piirissä. Kirkossa vielä nykyään siunataan virpomavitsat. Virpojat kävivät virpomassa naapureita ja toivottamassa heille lorun muodossa terveyttä ja hyvää onnea tulevaksi vuodeksi. Toivottiin, että virpoja samalla karkoitti pahan vaikutusta kohteestaan, esimerkiksi sairautta tai epäonnea.

Nykyisin ei enää kouluissa eikä päiväkodeissa ole sallittua kristillisen tai muunkaan uskonnon näkökulman tuomista toimintaan, vaan virpominen kuvaillaan lapsille kevään puhkeamisen juhlana. Keväällähän pajunkissat alkavat kasvaa pajuissa, muuttolinnut alkavat vähitellen muuttaa etelän mailta takaisin Pohjoismaihin ja kevään ensimmäiset ruohot nousevat sulaneille ja aurinkoisille paikoille. Ei nähdä siinä mitään pahaa, jos piirretään pupuja sekä tipuja ja koristellaan höyhenillä pajun- tai koivunoksa. Monet kasvattavat raiheinää pienissä astioissa. Siten kevään tuloa aivankuin nautitaan etukäteen sisätiloissa. Pienet noidiksi pukeutuneet lapset käyvät vielä ovilla virpomassa ja toivovat pientä palkkiota, kuten suklaamunia ja kolikoita.

Monet lapset syntyvät keväällä edellisen juhannuksen suhteiden tuloksena. Pääsiäinen onkin uuden syntymisen juhlaa. Nykyisin hiljainen viikko on muuttunut joissakin paikoissa meluisaksi viikoksi. Ostoskeskukset notkuvat kaikenlaista kevättavaraa. Moni ostaa itselleen kevätvaatteita ja vaihtaa jopa uudet verhot ikkunoihinsa tuomaan iloa ja hyvää mieltä. Ajatus hiljaisesta viikosta kärsimyksen muistoviikkona unohdetaan markkinahumun alle. Olisihan se hienoa viedä menehtyneen omaisen haudalle kukka tai kynttilä tai käydä hiljaisen viikon messussa kirkossa. Sankarihaudallekin voi viedä kynttilän tai kukkasen. Mutta moni mieluummin kiirehtii kesämökin kuntoa katsastamaan tai Lappiin laskettelemaan. Eihän aktiviteeteissa keväällä ole mitään pahaa, jos samalla muistaa jotenkin niitä, jotka eivät nauti hyvinvoinnista.

Miten voi nauttia Pääsiäisestä modernilla tavalla

Nykyihminen tahtoo kevään loman aikana elämyksiä. Voi matkustaa autolla, lentokoneella tai junalla juhlimaan. Auton voi myös vuokrata sekä matkailuvaunun. Jotkut matkustavat seuraamaan kärsimysnäytelmää ja majoittuvat läheiseen hotelliin, syövät perinneruokia ja saattavat käydä kasinolla pelaamassa jonkun pelin. Moni tietää, että kasinot nykyisin lahjoittavat osan tuloistaan hyväntekeväisyyteen. Voidaan osallistua myös konsertteihin. Niitä on tarjolla paljon, niin kevyempää kuin vakavampaakin musiikkia, kuten Matteus-passiota kirkossa tai konserttisalissa. Jotkut lähtevät risteilylle ja istuvat valmiiseen ruokapöytään. Halutaan päästä talven tunteesta eroon. Viimeiset avantouimarit pulahtavat avantoon. Kylmä avantouinti ihmeesti virkistää ja samalla auttaa jaksamaan arjen tultua.

Moderni ihminen ei enää nykyisin laita juhlaruokia hiki hatussa, vaan monet ruuat on saatavana valmiina. Lammasruuat ovat edelleen suosittuja, kuten lampaareisi tai -kyljykset. Sen mukana on hyvä tarjota salaattia, keitettyjä munia, curryriisiä ja kastiketta, joissa on yrttejä. Jälkiruokana on usein pashaa tai mämmiä maidon kera. Kahvin tai teen kanssa nautitaan makeisilla koristeltua kakkua. Jos ei saa lammasta, niin grillattu kana tai kala on hyvää. Happamaton leipä siunataan leivottaessa merkillä. Keväisiä värejä ovat keltainen, oranssi, vihreä, kulta ja ruskea. Valkoinen pasha muistuttaa merkkeineen toivosta. Pääsiäisaterian voi syödä hyväntekeväisyystapahtumassa ja siten tukea vähäosaisia.

chora-virgin-1492382.jpg

Onko ensimmäistä kertaa olemassa?

Ensimmäinen kerta on käsite, jota on mytologisoitu etenkin yhdysvaltalaisissa nuorten tv-sarjoissa ja elokuvissa. Tämä on lähtöisin kristillisen kirkon neitsyyskäsityksestä. Myös lukuisissa muissa vanhoissa kulttuureissa on pyöritelty etenkin naisten neitsyyttä ja sen yhdistämistä puhtauteen, siveellisyyteen ja hyveellisyyteen. Todellisuudessa sekä neitsyys että ensimmäinen kerta ovat vanhentuneita käsitteitä, joista on monin paikoin luovuttu niiden tarkoituksettomuuden takia.

Miten neitsyys mitataan?

Aivan ensimmäisenä kannattaa pohtia, mitä merkitystä sillä on ihmisen puhtauden kannalta, onko miespuolinen lisääntymiselin käynyt naispuolisen lisääntymiselimen sisällä. Vanhoissa kulttuureissa tapahtumaa on pidetty käänteentekevänä ja sen takia on jopa kivitetty ihmisiä kuoliaaksi sekä hylätty sukulaisia ja ystäviä. Perheen sisäiset kunniamurhat ovat asia, jota tapahtuu vielä tänä päivänäkin.

Monissa kulttuureissa on miesten vaimoiksi haluttu vain naisia, joiden sisällä ei ole vielä miespuolinen lisääntymiselin käväissyt edes pienesti. Tämän suhteen on keksitty monia tapoja yrittää todistaa naisen neitsyys. Vielä tänä päivänä monet uskovat, että naisen immenkalvosta vuotaa verta silloin, kun sisällä käy miespuolinen lisääntymiselin ensimmäistä kertaa. Todellisuudessa immenkalvoa ei monellakaan ole koskaan ollut tai se on kadonnut omia aikojaan ilman dramaattista repeämistä tai sitten immenkalvo on vain venyvä ja joustava.

Myytti immenkalvosta on johtanut dramaattisiin tapahtumiin yksilöiden, perheiden ja yhteiskuntien kannalta. Tehdään jopa korjausleikkauksia, jotta naisella olisi selkeä immenkalvo, jolla osoittaa neitsyyttä. Tällainen ei tule perheille halvaksi, joten heidän tarvitsee kilpailuttaa lainoja esimerkiksi sivulla Freedomrahoitus.fi pystyäkseen osoittamaan sulhasen perheelle morsiamen neitsyyden. Joskus onneksi tippa verta lakanalla riittää immenkalvon repeämisen todisteeksi sitä kaipaaville.

Mikä on ensimmäinen kerta?

Ihmiset puhuvat “ensimmäisestä kerrasta” seksin ja neitsyyden yhteydessä, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Neitsyyskäsityksen mukaisesti se tarkoittaa sitä, että naisen emättimen sisällä käy miehen lisääntymiselin. Tässä voi kysyäkin, että onko neitsyys ohi, kun sisällä on käyty sentin verran? Vai pitääkö olla kymmenen senttimetriä?

Toinen kysymys on, että lasketaanko ensimmäiseksi kerraksi vain yhdyntä. Ensimmäisellä kerralla voidaan viitata ensimmäiseen seksikokemukseen. Mutta mikä lasketaan edes seksiksi? Vanhoillisesti seksi on yhtä kuin yhdyntä. Mutta tänä päivänä tiedetään, että seksi on paljon tätä moninaisempi asia ja seksin yhdyntäkeskeisyyttä pidetään konservatiivisena suhtautumisena.

Käsitteen “ensimmäinen kerta” turhuutta avaa kysymys siitä, onko esimerkiksi suuseksi luettavissa ensimmäiseksi kerraksi? Entä jos ihminen harrastaa suuseksiä ja muita seksin muotoja vaikka monia vuosia, mutta ei koskaan yhdyntää? Entä jos siellä käy vibraattori tai jotain muuta? Vanhoillisen käsityksen mukaan homoseksuaalit pysyvät koko ikänsä neitsyinä, mikäli harrastavat seksiä vain saman sukupuolisten kanssa.

Mitä merkitystä on neitsyydellä ja ensimmäisellä kerralla?

Ihmisten seksuaalista käyttäytymistä suitsitaan etenkin uskonnoissa. Silmiinpistävintä on se, että etenkin naisten seksuaalimoraalia on haluttu vahtia, kun taas miehet ovat olleet asiassa vapaampia. On tietysti terveyden kannalta tärkeää, että naiset eivät saisi lapsia liian nuorina.

Raskaaksi tuleminen on varmasti suurin syy, miksi on haluttu rajoittaa naisten seksielämää. Vaikka siittämiseen tarvitaan mies, on nainen aina joutunut kärsimään enemmän seurauksista, eli raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsen hoitamisesta. Siksi on varmaan keksitty neitsyyden käsite ja haluttu naisten lykkäävän ensimmäistä yhdyntäkokemustaan mahdollisimman pitkään.

Tänä päivänä joissain islamilaisissa maissa mennään asiassa niin pitkälle, että naiset ja miehet pyritään pitämään muutenkin erossa toisistaan, jotta kanssakäyminen ei pääsisi pidemmälle. Asia on ratkaistu pitämällä naiset kotona ja miehet vapaampina, eikä vaikka toisin päin, vaikka niinkin olisi voitu tehdä. Yleensäkin ennen kuin tiede on ollut kehittynyttä, on naisia pidetty enemmän osallisena lasten saamisessa kuin miehiä.

chora-virgin-1492382.jpg

Onko ensimmäistä kertaa olemassa?

Ensimmäinen kerta on käsite, jota on mytologisoitu etenkin yhdysvaltalaisissa nuorten tv-sarjoissa ja elokuvissa. Tämä on lähtöisin kristillisen kirkon neitsyyskäsityksestä. Myös lukuisissa muissa vanhoissa kulttuureissa on pyöritelty etenkin naisten neitsyyttä ja sen yhdistämistä puhtauteen, siveellisyyteen ja hyveellisyyteen. Todellisuudessa sekä neitsyys että ensimmäinen kerta ovat vanhentuneita käsitteitä, joista on monin paikoin luovuttu niiden tarkoituksettomuuden takia.

Miten neitsyys mitataan?

Aivan ensimmäisenä kannattaa pohtia, mitä merkitystä sillä on ihmisen puhtauden kannalta, onko miespuolinen lisääntymiselin käynyt naispuolisen lisääntymiselimen sisällä. Vanhoissa kulttuureissa tapahtumaa on pidetty käänteentekevänä ja sen takia on jopa kivitetty ihmisiä kuoliaaksi sekä hylätty sukulaisia ja ystäviä. Perheen sisäiset kunniamurhat ovat asia, jota tapahtuu vielä tänä päivänäkin.

Monissa kulttuureissa on miesten vaimoiksi haluttu vain naisia, joiden sisällä ei ole vielä miespuolinen lisääntymiselin käväissyt edes pienesti. Tämän suhteen on keksitty monia tapoja yrittää todistaa naisen neitsyys. Vielä tänä päivänä monet uskovat, että naisen immenkalvosta vuotaa verta silloin, kun sisällä käy miespuolinen lisääntymiselin ensimmäistä kertaa. Todellisuudessa immenkalvoa ei monellakaan ole koskaan ollut tai se on kadonnut omia aikojaan ilman dramaattista repeämistä tai sitten immenkalvo on vain venyvä ja joustava.

Myytti immenkalvosta on johtanut dramaattisiin tapahtumiin yksilöiden, perheiden ja yhteiskuntien kannalta. Tehdään jopa korjausleikkauksia, jotta naisella olisi selkeä immenkalvo, jolla osoittaa neitsyyttä. Tällainen ei tule perheille halvaksi, joten heidän tarvitsee kilpailuttaa lainoja esimerkiksi sivulla Freedomrahoitus.fi pystyäkseen osoittamaan sulhasen perheelle morsiamen neitsyyden. Joskus onneksi tippa verta lakanalla riittää immenkalvon repeämisen todisteeksi sitä kaipaaville.

Mikä on ensimmäinen kerta?

Ihmiset puhuvat “ensimmäisestä kerrasta” seksin ja neitsyyden yhteydessä, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Neitsyyskäsityksen mukaisesti se tarkoittaa sitä, että naisen emättimen sisällä käy miehen lisääntymiselin. Tässä voi kysyäkin, että onko neitsyys ohi, kun sisällä on käyty sentin verran? Vai pitääkö olla kymmenen senttimetriä?

Toinen kysymys on, että lasketaanko ensimmäiseksi kerraksi vain yhdyntä. Ensimmäisellä kerralla voidaan viitata ensimmäiseen seksikokemukseen. Mutta mikä lasketaan edes seksiksi? Vanhoillisesti seksi on yhtä kuin yhdyntä. Mutta tänä päivänä tiedetään, että seksi on paljon tätä moninaisempi asia ja seksin yhdyntäkeskeisyyttä pidetään konservatiivisena suhtautumisena.

Käsitteen “ensimmäinen kerta” turhuutta avaa kysymys siitä, onko esimerkiksi suuseksi luettavissa ensimmäiseksi kerraksi? Entä jos ihminen harrastaa suuseksiä ja muita seksin muotoja vaikka monia vuosia, mutta ei koskaan yhdyntää? Entä jos siellä käy vibraattori tai jotain muuta? Vanhoillisen käsityksen mukaan homoseksuaalit pysyvät koko ikänsä neitsyinä, mikäli harrastavat seksiä vain saman sukupuolisten kanssa.

Mitä merkitystä on neitsyydellä ja ensimmäisellä kerralla?

Ihmisten seksuaalista käyttäytymistä suitsitaan etenkin uskonnoissa. Silmiinpistävintä on se, että etenkin naisten seksuaalimoraalia on haluttu vahtia, kun taas miehet ovat olleet asiassa vapaampia. On tietysti terveyden kannalta tärkeää, että naiset eivät saisi lapsia liian nuorina.

Raskaaksi tuleminen on varmasti suurin syy, miksi on haluttu rajoittaa naisten seksielämää. Vaikka siittämiseen tarvitaan mies, on nainen aina joutunut kärsimään enemmän seurauksista, eli raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsen hoitamisesta. Siksi on varmaan keksitty neitsyyden käsite ja haluttu naisten lykkäävän ensimmäistä yhdyntäkokemustaan mahdollisimman pitkään.

Tänä päivänä joissain islamilaisissa maissa mennään asiassa niin pitkälle, että naiset ja miehet pyritään pitämään muutenkin erossa toisistaan, jotta kanssakäyminen ei pääsisi pidemmälle. Asia on ratkaistu pitämällä naiset kotona ja miehet vapaampina, eikä vaikka toisin päin, vaikka niinkin olisi voitu tehdä. Yleensäkin ennen kuin tiede on ollut kehittynyttä, on naisia pidetty enemmän osallisena lasten saamisessa kuin miehiä.

Organ playing on pedals close up

Laadukkaat jalkineet vaikuttavat sielun hyvinvointiin

 

Jotta sielu voi hyvin, on myös ruumiin oltava kunnossa. Laadukkaat, mukavat ja omaan jalkaan sopivat kengät ovat olennainen osa paitsi itse jaloista myös koko kehosta huolehtimista. Epämukavat tai vääränlaiset kengät voivat muun muassa aiheuttaa kipuja, jalan virheasentoja ja ihon kovettumia, kuten känsiä eli liikavarpaita sekä muita vaivoja.

Laadukkaita kenkämerkkejä on luonnollisesti useita eri hintaluokista. Kaikkein edullisimmat kengät eivät kuitenkaan usein ole laadukkaimmasta päästä, sillä laatutuotteen valmistamisen kustannukset ovat pakostikin jossain määrin korkeat. Hyvät nahkakengät ovat kuitenkin paitsi mukavat jaloille myös kestävät käytössä vuosikymmenten ajan, joten korkealuokkaisiin jalkineisiin panostaminen on loppupeleissä varsin kannattava sijoitus. Jos soitat esimerkiksi urkuja, korostuu niiden merkitys entisestään.

Pitkä historia ja suosio kielivät usein laadusta

Jo lähes 200 vuoden ajan kenkiä valmistanut brittiläinen Clarks on tunnettu laadukkaista ja jalan hyvinvointia tukevista kengistään, joissa tyylikäs ja moderni ulkonäkö yhdistyvät täydelliseen istuvuuteen, keveyteen ja iskunvaimennukseen. Jalkojen fysiikka huomioiden suunniteltu ja valmistettu kenkä on kaikkein todennäköisimmin mukava ja hyvinvointia edistävä valinta.

Kenkää sovittaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miltä se tuntuu jalassa. Jos jalkine tuntuu huonolta tai epämukavalta, ei se muutu paremmaksi ajan kanssakaan. Kenkien osto kiireessä ei kannata, sillä ilman huolellista sovitusta niiden puutteet saattavat jäädä huomaamatta. Jalkineet jalassa olisi hyvä kävellä kunnolla ympäriinsä ennen ostopäätöksen tekemistä kiinnittäen huomiota niiden mukavuuteen ja istuvuuteen.

Laadukaskin kenkä saattaa uutena aiheuttaa rakkoja, sillä sen mukautumisessa käyttäjänsä jalkaan kestää jonkin aikaa. Rakkojen ehkäisyyn on kuitenkin olemassa toimivia keinoja, kuten jalkojen pitäminen kuivana esimerkiksi talkin ja oikeanlaisten sukkien avulla sekä ihoteipin käyttö alueilla, joihin hankaus kohdistuu.

Vaivaisenluu on harmittava kiusa

Vaivaisenluu on jalkaterän ongelma, jossa isovarvas kääntyy kohti muita varpaita muodostaen varpaiden tyveen usein kipeän kyhmyn. Joskus vaivaisenluut ovat yksinkertaisesti perinnöllisiä, mutta niiden yleisin syy ovat huonosti istuvat kengät. Laadukkaiden ja istuvien kenkien käyttö onkin ensisijainen tapa ehkäistä vaivaisenluiden syntymistä ja kehittymistä. Jalkavoimistelu voi niin ikään auttaa jo syntyneisiin vaivaisenluihin.

Laatukenkä voi pelastaa kivulta

Epämukavat kengät eivät aiheuta kipua vain itse jalkaan, vaan voivat aiheuttaa myös merkittävää selkäkipua. Harva tulee ajatelleeksi, että selän alueen kivut voisivatkin juontaa juurensa jaloissa oleviin kenkiin, joten vääränlaisissa kengissä voi tulla kuljettua turhaan aivan liian kauan. Myös ryhti voi kärsiä pahasti huonosti sopivista kengistä, joiden muotoilussa ei ole otettu huomioon jalkojen fysiikkaa ja mukavuutta. Hautausmaalle ja kirkkoon on mukavampi kävellä.

Woman praying with rosary beads

Uskonnon näkyminen sisustuksessa

 

Uskonto ei välttämättä näy ihmisestä millään tavoin päälle, mutta moni tahtoo ilmentää hengellisyyttään esimerkiksi pukeutumis- tai sisustusvalinnoillaan. Millä kaikilla tavoilla asujan uskonnollisuus voisi ehkäpä näkyä kodin ulkonäössä?

Hengelliset symbolit ovat yleisiä sisustuksessa

On tavallista, että hengellinen ihminen koristelee kotiaan uskonnollisin symbolein. Suomessakin monesta kodista saattaa löytyä kristinuskon kuvastosta ammentavia sisustusesineitä, kuten vaikkapa enkelitauluja tai koriste-esineitä. Joulun aikaan tämä tietysti korostuu, kun useammat kodit täyttyvät monesti kristillistä symboliikkaa pursuavia joulukoristeita. Uskonnollisen taiteen luominen voi olla myös harrastus, jonka hedelmät ovat esillä kotona.

Kun erilaiset seinätekstit ja mietelausein koristellut sisustustaulut ovat nykyään muodissa, voi kodeissa näkyä entistäkin useammin lainauksia Raamatusta tai muista uskonnollisista teksteistä. Vähemmän tunnettu uskonnollinen sitaatti voi olla hyvä tapa tuoda hengellisyyttä sisustuksessa esiin henkilölle, joka ei kuitenkaan tahdo kaikkien tunnistamia uskonnollisia symboleja kotiinsa.

Suomalaisissakin kodeissa saattaa nähdä trendikkäitä, itämaisiin uskontoihin, kuten buddhalaisuuteen tai hindulaisuuteen, liittyviä koriste-esineitä tai sisustuskuoseja. Toisinaan kyseessä voi olla uskonnollisuus, monesti mitä luultavimmin halu sisustaa muodikkaasti etnisiä elementtejä hyväksi käyttäen tai ehkäpä vain matkamuistoiksi tarttuneiden tai itsessä mukavia muistoja herättävien esineiden asettelu kodin näkyvälle paikalle.

Uskonto sisustustyylin inspiroijana

Joihinkin uskontoihin saattaa kuulua olennaisena osana esimerkiksi askeettinen sisustus, kotoa löytyvä alttari tai muu asetelma asiaankuuluvine värimaailmoineen tai osineen. Kristinuskossa tällaiseen enää harvemmin törmää, vaikkakin esimerkiksi esikoislestadiolaisuuden oppeihin on etenkin aiemmin katsottu kuuluvaksi vähäeleinen ja vain välttämättömän sisällään pitävä sisustus.

Vaikka uskonto harvoin määrää sisustusta, voi se toimia inspiroijana kokonaistunnelman valintaan. Hengellisyys voi myös hyvin toimia taustatekijänä kodin värimaailman valitsemisessa. Moni meistä yhdistää tietyt värit tiettyihin elämän osa-alueisiin, ja jokin tietty sävy vaikkapa verhoissa tai muissa kodin tekstiileissä voi rentouttaa, rauhoittaa rukoilemaan tai viedä muuten vain ajatukset pois maallisesta maailmasta.

Mieleisiä sisustuselementtejä etsiessä kivijalkaliikkeiden suppeat valikoimat eivät aina riitä täydellisten ratkaisujen löytämiseen. Toisinaan taas ostoksille lähtöön ei ole aikaa, jos vaikkapa asuu kaukana sisustusliikkeistä. Laajaa valikoimaa kaipaavalle sisustajalle tutustumisen arvoinen sivusto on Furniturebox.fi, joka on monipuolisen valikoiman eri tyylejä tarjoava, verkossa toimiva huonekalu- ja sisustuskauppa.

Halusipa kotiinsa sitten omasta hengellisyydestä muistuttavaa tai vain yksinkertaisesti kaunista ja ilahduttavaa sisustusta, on tärkeää, että jokainen saa toteuttaa itseään ja löytää itselleen kaikkein mieluisimmat ratkaisut. Jollekin omasta vakaumuksesta riittää muistuttamaan kirjahyllystä näkyvä Raamattu, toinen tahtoo somistaa kotiaan uskonnollisilla symboleilla koristeellisemminkin.

 

artwork-lite